дек 22

Мигрена мъчи милиарди по света

публикувано от: доктор Веселин Герев

Близо 10 на сто от населението на света страда от мигрена.Освен широко разпространено, тя е и социално значимо заболяване, което причинява чести епизоди на временна нетрудоспособност сред млади хора в активна възраст, водещо до големи директни и индиректни загуби.За доста хора това състояние изглежда почти безобидно, но все повече проучвания сочат, че силното и често главоболие обикновено е индикация за друг, много по-сериозен проблем.Изследователският екип провел експеримент сред близо 200 хиляди доброволци с неврологична диагноза, свързана с частична парализа.Те са проследявани в период от 4 години.Половината от тях се оплаквали от мигрена. Оказало се, че главоболието върви ръка за ръка с почти всички мозъчни заболявания.Парализата на лицевия нерв, позната още като парализа на Бел представлява пълна загуба на волевите движения на една или повече мускулни групи. Когато тази загуба е относителна, става дума за пареза.Заболяването носи името на шотландския хирург Чарлз Бел, който пръв описва състоянието в началото на 19 век.То се проявява с невъзможност за осъществяване на елементарни мимически действия като например повдигане на веждата, затваряне на окото, повдигане на ъгъла на устата, нарушения във вкусовото възприятие, слъзната и слюнчена секреция.Парализата на лицевия нерв се среща сравнително често – един човек на всеки 1000 е проявявал симптомите на състоянието поне веднъж в своя живот. Честотата на парализата е по-голяма при възрастните хора, като мъжете и жените са засегнати в еднаква степен.В около 65% от случаите се засяга само дясната половина на лицето, а в 10% се
наблюдава рецидив на заболяването.

окт 22

Противно на твьрденията на Правителството ни , че у нас криза няма-практиката ми показва точно обратното.

През последните две седмици значително повече хора в трудоспособна вьзраст тьрсят услугата ми в сравнение сьс сьщия период на миналата 2007 година.

Все по-често типичните депресивни симптоми са заменени от несигурност,притеснения за бьдещето,страх от несправяне с непосилните сметки и задьлжения.

Като пьрви симптом на тези сьстояния се отчита нарушението на сьня.Обикновено заспиването е трудно или сьнят е накьсан от чести пробуждания с мисли за безизходица стигаща често до Паника.

Ведньж задействан ,паническият механизьм повежда сьстоянието кьм влошаване.Натрупва се вьтрешно напрежение,което генерира постоянно усещане за несигурност и то влошава работоспособността.Оплакванията са най-често от разсеяност , затруднена концентрация , лесна умора.

Сред народа се шири мнението , че всеки сам трябва да преодолее това сьстояние и да бьде твьрд по отношение на проблемите си, за да може да ги разреши.Този напьн коства още допьлнителни усилия и задьлбочава депресивната симптоматика.

Моят сьвет кьм всички страдащи е да се тьрси навреме помощ за да лекуваме Депресията в начален стадий като сьстояние а не вече като заболяване.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат