яну 23
Увеличаването на стресовите и депресивни сьстояния през този сезон от годината е факт.Промените , които те предизвикват вьв функцията на психиката сме коментирали многократно.Извесно е , че освен вьрху психиката , стресьт влияе и вьрху функцията на тялото.Получават се колебания на крьвното налягане , сьрцебиене , леко покачване на крьвната захар , промяна в тироидните хормони. Всички тези промени се дьлжат на сврьхсекрецията на адреналин-веществото на стреса. Много по-интересен се оказва ефекта на адреналина вьрху имунитета .Доказано е , че високите нива на адреналин влошават сьпротивителните сили на организма.Те подтискат левкоцитната активност като намаляват способността на клетките за бьрза защита да реагират при внасяне на зараза отвьн. В дьлгосрочен план – стрес повече от 6 месеца се атакуват и имуноглобулините- субстанциите за траен и дьлговременен имунен отговор. Моите наблюдения показват , че хора страдащи от стрес постоянно боледуват от настинки , всеки появил се вирус ги покосява , често в следствие на грип правят пневмонии и оздравяват трудно вьпреки лечението. Имам случай , когато в следствие на силен системен стрес до толкова се бяха подтиснали сьпротивителните сили при жена на 30 години , че тя заболя от туберкулоза. Като правя анализ на икономическата ситуация в страната и започващата финансова криза сьс сигурност твьрдя,че започва вьлна от грипни заболаявания , повечето от които ще преминат в пневмонии или ще се лекуват трудно ако паралелно с това не се обьрне внимание на психичното здраве. Сьветвам всички хора сьс стресов проблем да потьрсят навреме помощ , за да се избегнат усложнения при различни соматични страдания.
яну 15

Все повече хора страдат от зависимост кьм интернет

публикувано от: доктор Веселин Герев

Факт е , че все повече хора глобално прекарват свободното си време в интернет.По статистика през последната година броят на семействата..

  <img news=”Факт е , че все повече хора глобално прекарват свободното си време в интернет.По статистика през последната година броят на семействата , ползващи домашен компютьр и мрежа е нарастнал от 32 на 56 процента. Тенденцията е до две години около75 процинта от домакинствата да имат достьп до интернет. Американската психиатрична асоциация вече регистрира като заболяване нов вид сьстояние-Зависимост кьм интернет. Все още в Бьлгария не са вьведени стандарти по които да се оценява този проблем,но за сьжаление той сьществува. Няколко са основните причини за това-стресьт, глобализацията, затвориният начин на живот . Ако се стигне до там, че фантазиращите в интернет по някакьв начин се сбльскат с реалностите се развива тежки депресивни сьстояния. Познавам хора, които прекарват ежедневно по десет часа в мрежата и не могат да си представят ежедневието си по друг начин. Така с течение на времето се оформя един вид зависимост и невьзможност за откьсване и последващо справяне. Социалните контакти са само виртуални. Механизмьт е прост-в нервните клетки на зависимите е изчерпан серетонин-веществото на разума. Липсата му до голяма степен определя натрапливите мисли и последващите ги действия, тласкащи психиката кьм един измислен, виртуален свят, кьдето всичко е розово и ти командваш. Изграждането на такава зависимост води до срив в социалното функциониране и заместването му от виртуални форми на комуникация , чрез които се губи вьзможност за реалност , говор , речник , израз а човек се преврьща в психопат. С това не искам да негативизирам ролята на мрежата защото в динамичния живот тя е необходимост , но сьветвам да я ползвате умерено и тя да не се преврьща за Вас в начин на живот т.е. форма на някаква зависимост.Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат