май 21

Жените на 90 -най-щастливи?

публикувано от: доктор Веселин Герев

Жените, които са преминали 90-годишната възраст, са най-щастливи.До този извод са стигнали японски социолози, които са представили резултатите от изследването си на симпозиум на научното геронтоложко дружество към Университета на Осака.Учените са провели анкета сред няколко възрастови групи на над 70 години по няколко параметъра.Отчетено е било колко дълго остават хората в добро настроение и смятат ли се щастливи.В резултат е било установено, че 70-годишните са събрали 7,4 точки, 80-годишните - 8,2, а тези над 90 години - 8,8 точки.Тъжни и унили са били по-младите: при 70-годишните този показател е бил 3,2, при 80-годишните - 2,7, а при 90-годишните - само 2,3.Изданието отбелязва, че в тази възрастова категория жените изпреварват по щастие мъжете с 1 точка.Според проф. Такеши Накагава, ръководител на изследването, мъжете в по-голяма степен от жените зависят от обществената оценка на дейността си, затова им е по-трудно да привикнат с намалената си социална активност, когато остареят.В същото време независимо от пола колкото по-възрастен е човек, толкова по-способен е да контролира настроението си и да вижда положителното дори в сложните житейски ситуации, отбелязва японският учен. Тези резултати могат да се интерпретират и по друг начин.Всеизвестно е,че с напредване на възрастта критичността и реалната себеоценка намаляват.Това може да е причина за приповдигнатост и повишено самочувствие.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат