май 20

Самотата убива хората

публикувано от: доктор Веселин Герев

Редица фактори като затлъстяване, тютюнопушене, замърсяване на въздуха повишават риска от преждевременна смърт. Ново проучване показва, че към този списък трябва да се добави и липсата на социални контакти.Човекът по своята същност е социално същество и когато е сам, това неминуемо се отразява на неговата психика и душевен мир и то отрицателно. Доказано физическото здраве и продължителността на живота са пряко свързани със здравата психика.Емоционалният и психически срив и депресията винаги водят след себе си поредица от здравословни проблеми.В съвременното общество самотата става все по-често срещано явление и не случайно психолози и лекари започват да я свързват с по-голяма заболеваемост и скъсяване на живота. Често самотата води до задълбочаваща се депресия и последващи смущения в здравословното състояния, а понякога и до самоубийство.Връзката между самотата и ранната смърт е по-изразена сред младите хора, въпреки че възрастните хора е по-вероятно да са самотни.Самотата и социалната изолация могат значително да се различават. Някои хора могат да бъдат заобиколени от много други, но въпреки това да се чувстват самотни.В други случаи човек може да предпочита да е сам и по свое желание да се изолира от другите. Във всички случаи обаче ефектът върху живота е еднакъв.Поради развитието на технологиите и появата на интернет може да изглежда, че хората днес са по-близки от всякога, но в действителност броят на самотните хора непрекъснато се увеличава.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат