май 18

Стресът причинява аритмии

публикувано от: доктор Веселин Герев

Сърдечните аритмии са честа находка сред пациентите със сърдечносъдови заболявания. Като аритмия се дефинира всеки ритъм различен от синусовия. Някои ритъмни нарушения нямат клинично значение, но други са потенциално опасни за живота на пациента. Най- честата сред тях е предсърдното мъждене. Независимо от механизмите на възникването им в основата на аритмиите стоят нарушения в йонния транспорт от двете страни на клетъчата мембрана на клетките. Това са много фини и деликатни процеси.Много фактори са отговорни за възникването на аритмиите. Основно те могат да се разделят на органични и физиологични. Понякога генезата се крие в някои клапни пороци предимно на митралната клапа, допълнителни проводни връзки между предсърдията и камерите. Последиците от коронарната болест, дългогодишната артериална хипертония също са добър органичен субстрат за възникването на аритмиите. Физиологични състояния, като анемия, хипоксия, фебрилитет могат да повишат автоматизма на проводната система и най-често се изявяват със синусова тахикардия. Тя се провокира още от употребата на някои вещества - тютюн, алкохол, наркотични средства. Честа причина за аритмия е стресът.Напрежението може до такава степен да промени сърдечния ритъм,че то а не синусовият възел да играят роля на пейсмейкър.Ето защо при аритмия и стрес е много важно да се намали нивото на напрежение.В моята практика ежедневно се сблъсквам със случаи на аритмия,която не се повлиява от антиаритмични средства.В тези случаи успокоението на психиката е достатъчно за да се нормализира сърдечният ритъм.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат