май 31

Ето как стресът съкращава живота ни

публикувано от: доктор Веселин Герев

За учените не е тайна, че настроението и стресът допринасят за скъсяване продължителността на живота. Изследователи обаче установяват гените, които имат отношение в целия този процес.Изследователите се опитват да идентифицират разнообразието на гените, за които се смята, че контролират въздействието на настроението и отговора на стреса по отношение на дълголетието на организма.Генът ANK3 представлява особен интерес , тъй като играе ключова роля в този процес. Този ген се свързва с протеин, познат като „ankyrin-G“. Той участва в определени видове синаптична трансмисия.Преди генът е свързван с отключване на биполярно разстройство, аутизъм или шизофрения. Той е и основен кандидат за разкриване на връзката между емоционалните реакции и преждевременното остаряване.След последващ анализ на гените изследователите установяват, че онези, които се свързват с настроението, стреса и дълголетието, менят своите съставки с възрастта. Това става ясно, след като биват анализирани гените на хора, които изпитват значителен стрес или нарушения, свързани с настроението.Оказва се, че гените,които се активират от стреса определят и продължителността на живота.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат