юни 20

Бърнаут може да тласне към самоубийство

публикувано от: доктор Веселин Герев

Синдромът „Бърнаут” е прогресивен ментален процес, засягащ индивиди, които не са в състояние да се адаптират към ситуации на прекомерен работен и професионален стрес. Основните характеристики на синдрома са: физическа и емоционална умора, деперсонализация, неудовлетвореност от неефективна реализация както професионална, така и личностна. Първите проучвания, проведени през 70-те години показаха, че това състояние се среща много по-често при някои професионални категории: преподаватели, лекари, медицински сестри, социални работници, полицаи, съдии, определяйки и персонални рискови фактори, релационни и екологични такива. Скалата за измерване на Бърнаут (Maslach Burnout Inventory (MBI)), е най-важното средство за диагностициране на нивото на професионално изпепеляване в медицинското изследване.С термина “синдром на Бърнаут” (буквално преведено от английски “да се изгориш отвън”) се има предвид ментален стресогенен и прогресивен процес, засягащ индивиди, които не са в състояние да се адаптират към прекомерен или непрекъснат трудов и професионален стрес, превръщайки се в безразлични и апатични, с оскъдна емпатия към колегите си на работното място или направо цинични към хората, с които си взаимодействат - контактуват.Понастоящем този синдром е една от най-общите причини за отсъствие от работа, описани от лекарите, достигайки епидемични размери сред работниците от Западните страни, дължащо се вероятно на прогресивна, но радикална промяна на понятието „работа” и на неговата значимост в живота на човека. В действителност, през последните години на работата се отделя все по-голямо внимание,което като резултат води до отрицателни ефекти както върху психо-социалния живот, така и върху физическото здраве. „Бърнаут” може да бъде дефиниран като триизмерен синдром, състоящ се от емоционално изчерпване, деперсонализация и липса на професионална ефикасност (или намалена професионална реализация), който се развива в отговор на хроничен стрес, дължащ се на условията на труд.Понастоящем синдромът е бил описан в около 60 професии, в които високата трудова ефективност заема значителна важност и, в които прекаленият стрес може да станат прогресивно вредни в присъствието на лица, предразположени към депресивна тенденция. Освен във вече посочените професии в първите изследвания за бърнаут, можем да включим и нови категории (мениджъри, адвокати, пилоти, войници,спортисти), в които постигането на работните цели води до повишена трудова ефективност и много високи психо-физични ресурси.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат