юни 22

Британски, френски и американски учени, занимаващи се с изследване на феномена дълголетие, предлагат няколко правила за продължителен и щастлив живот.На първо място специалистите поставят активния начин на живот, включващ физически и психологични натоварвания. Според тях кратковременният стрес и разумното гладуване водят до активизиране на жизнените сили и оттам до дълголетие. Изследванията на споменатите учени с мишки сочат, че ако храната на гризачите се намали с 30 процента, с 30 на сто се увеличава и продължителността на живота им.Другите важни предпоставки за дълголетие са бракът и активната социална дейност. Обвързаността в семейство увеличава живота на женените мъже с около 7 години, а на омъжените жени - с 2 години.Продължителността на живота може да нарасне чрез промяна на местожителството, чрез умерена консумация на алкохол и разумно отдаване на хазартни игри. Решавайте кръстословици, попълвайте квадратчетата на судоку, така заставяте мозъка си да работи, а работоспособният мозък е залог за дълголетие. Същото се отнася за честите разходки на чист въздух, изучаването на чужди езици и усвояването на нови технологии.Според изследователите най-важното условие за продължителен живот е човек да се чувства пълноценен и да се смее колкото се може по-често.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат