фев 20

Мозъчно сътресение ще се диагностицира с кръвен тест

публикувано от: доктор Веселин Герев

Ползите от подобно изследване ще са огромни, тъй като симптомите на комоцио често са трудно уловими с други диагностични средства или налагат ползване на методи за образна диагностика, които носят своите странични рискове. Очаква се новият кръвен тест много бързо да измести по популярност досега ползваните томографии и скенери и да позволи много по-безопасно и надеждно отчитане състоянието на хора със съмнение за мозъчно сътресение.Кръвният тест отчита нивата на 2 специфични мозъчни протеина, отделяни в кръвта в рамките на 12 часа след комоциото. Едва след установяване наличието на тези протеини в пробата ще се пристъпва към образно изследване за онагледяване на пораженията в мозъка. Ако не се установят изменения в нивата на протеините  облъчващите процедури няма да са необходими и ще се спестят на пациента.Събраните при клиничните тестове данни сочат, че резултатите от кръвния тест за мозъчно сътресение са акуратни в 99% от случаите.Статистиката сочи, че годишно там се преглеждат около 3 милиона души със съмнение за мозъчно сътресение, а около 50 хиляди смъртни случая се асоциират именно с усложнения от това състояние.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат