апр 3

Капацитетът на мозъка ни всъщност е толкова голям, че за поддържането на ежедневните функции на тялото той използва много малка част от реалните си възможности.Необятността на мозъчните функции е повод освен научните факти в описването на дейността му да се намесват и редица непотвърдени схващания, част от които са откровени митове.Един от тези митове е и твърдението, че използваме средно едва 10% от потенциала на мозъка си.Проучване  доказва, че през по-голяма част от времето в активно състояние се поддържат над 50% от мозъчните функции.За целта на проучването е провеждано изследване с   ядрено-магнитен резонанс . То позволява да се измери мозъчната активност във всеки един момент. Резултатите показват, че дори при изпълнение на елементарни ежедневни дейности мозъкът ни поддържа повечето си структури активни включително когато няма моментна нужда от ползването им. Подобна е ситуацията и по време на сън.Освен това става ясно, че при някои хора мозъкът успява във всеки един момент да използва много по-голяма част от капацитета си, отколкото при други хора.Това се дължи на индивидуалните особености на психиката и характера на всеки от нас.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат