май 23

Животът в провинцията прави хората по-щастливи

публикувано от: доктор Веселин Герев

Жителите на малки градчета се чувстват много по-щастливи от хората, които живеят в шумни мегаполиси. Това показват резултатите от ново проучване, проведено сред 400 хиляди канадци.Животът на хората от провинциалните градчета е 8 пъти по-радостен от този на гражданите в големите, претъпкани градове.Изследователите отчитат предимствата на големите градове — в тях безработицата е много по-малка, заплатите са по-високи, а образованието е по-качествено - но въпреки тях, жителите им не са по-щастливи.Причината за това се крие във факта, че в мегаполисите социалното отчуждение е много по-голямо, което снижава индекса на човешко щастие. Това обаче не се отнася до по-малките провинциални общности, където хората живеят много по-задружно и сплотено, заради близостта и социалния контакт.Оказало се, че хората от големите градове са 800 % по-нещастни от сънародниците си в дълбоката провинция.Жителите в градските зони имат значително по-малко контакти с роднини и приятели. Учените отдавна предупреждават, че социалната изолация променя човешкия мозък, който се зарежда със съставка, която генерира страх и агресия.Жителите на големите градове харчат около 30 процента от доходите си за подобрения в дома, което е допълнителен стресиращ фактор.Градската среда се възприема от живеещите в нея като по-малко безопасна, дори и на подсъзнателно ниво. Хората си имат по-малко доверие, тъй като градската човешка маса не е хомогенна, а много по-хетерогенна, отколкото в дълбоката провинция.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат