Изследвания показват, че психиката на малтретираните деца  се развива по-бавно отколкото на връстниците им, отглеждани в щастливи и спокойни семейства.Обхванати са доброволци на възраст от 18 до 25 години. Повечето от участниците не са били физически или психически малтретирани в детството си, но са ставали свидетели на семейни скандали и насилие между третата и седемнайстата си година.Всички те били подложени на изследване чрез магнитно-резонансна томография (MRI) показваща функционирането на отделните мозъчни зони.При младежите,станали свидетели на домашно насилие някои мозъчни зони функционират забавено.Било установено, че зоната в дясното полукълбо, обработваща зрителната информация, е с 20,5% по-слабо активна, отколкото при хората, имали щастливо детство.Кръвообращението на тази мозъчна зона било засилено с цели 8,1%, което е показател за свръхчувствителност и напрежение на нервната дейност.В заключение децата, станали свидетели на домашно насилие имат повишен риск от когнитивни проблеми и паметови нарушения.