Хроничният стрес, съпътстван от тревожност и епизоди на депресия могат да се отразят пагубно върху имунитета ни.Резултатите от проведеното изследване разкриват, че негативните емоции отслабват драстично имунния отговор.Изследването се провежда в два етапа. На първия етап участниците попълват въпросници, които са свързани с техните емоции в рамките на няколко седмици,а втория етап включва тест на имунния отговор  чрез серумни проби.Възпалителната реакция е естествен отговор на имунната система при наличие на инфекция.При участници, съобщили за негативни емоции, като тъга или гняв, биомаркерите на възпалението са с още по-високи стойности в кръвта,което означава,че имунитета им е отслабнал.Точно обратна реакция се маркира при преживялите  положителни емоции.Техните нива на имунитет са добри ,което се отчита по ниско ниво на биомаркери на възпалението.Стресът и негативните емоции са пряко свързани с нивата на адреналин.Колкото повече адреналин ръсим толкова по-слаб имунитет имаме. Затова в състояние на стрес по-трудно лекуваме грип и често правим бронхити и пневмонии.За предстоящата грипна епидемия чрез антистресова терапия можем да подсилим и имунитета.