Оловото е метал, познат на човечеството от древни времена. Бил е използван за построяване на водопроводни инсталации, прибавян е в боите, за да се предпазят материалите от корозия, в горивата, за да се удължи животът на двигателите както и като стабилизатор в някои ваксини.При системно излагане на оловна интоксикация може да получи увреждания на психиката.Наблюдават се интензивни невротични състояния, конфронтации с близките, конфликтно и агресивно поведение.Нарушава се способността за адаптиране към различни ситуации, справянето с проблеми и така се влошава качествата на живот.Повишените нива на олово и алуминий  имат отношение към развитието на невродегенеративни заболявания като деменция и болестта на Алцхаймер.