76 гена отговарят за продължителността на съня.Те имат и пряко отношение към синтеза на мелатонин,който определя хронотипа на човек и регулира циркадния му ритъм.Нормално човек трябва да прекарва почти една трета от живота си в сън.Затова  здравословният сън е с продължителност около 7 – 8 часа. Ако спим по-малко от 6 часа или повече от 10 часа за денонощие се създава възможност за разстройване на денонощния ритъм а следователно и за здравословни проблеми.Ето защо се търсят генетични фактори,които определят модела на съня и денонощния биоритъм.Идентифицирани са 76 генни области за които се знае че имат значение за определяне продължителността на съня.Тези генни локуси определят не само продължителността на съня, но и неговото качество, както и нощните събуждания, по време на REM фазите.Така ще се търси решение на проблеми като  безсъние, често събуждане, некачествен сън  в резултат на дълги пътувания или работа на смени.