авг 19

Два процента от мъжете са склонни към педофилия

публикувано от: доктор Веселин Герев

Случаите на педофилия зачестяват.Последно проучване сред мъже доброволци в Европа показва тенденция два процента да имат педофилски нагласи.Педофила e индивид, който е сексуално привлечен предимно или само към деца в предпубертетна възраст, в повечето случаи на възраст по-малко от 13 години. При педофила детето се явява сексуален заместител на липсващ възрастен или насилието е плод на нуждата да доминираш и контролираш друго човешко същество и да си  доставиш удоволствие.Около 90% от децата, пострадали от сексуално насилие, са били жертва на човек, когото познават.Голяма част от педофилите не осъзнават, че правят нещо лошо, дори не разбират защо обществото смята действията им за престъпление.Педофилията обаче е тежък дефект на психиката,който остава за цял живот.Практиката показва, че 17 процента от насилниците са повтарят деянието си в рамките на две години.Химическата кастрация се предлага като решение на проблема в много страни но без резултат.В основата на педофилията стои психическото желание за доминиране и пълно подчинение на жертвата на желанията на насилника.Психопрофила на педофила включва няколко особености.Това са най-често малтретирани сексуално деца,които впоследствие стават педофили,което един вид е модел на копиране на поведение от възрастни.Друг типаж е отхвърленият от обществото асоциален тип,който намира в детето най-лесен обект за задоволяване на сексуалния си нагон и възможност за доминиране.Ранен маркер за сексуално влечение към деца е посещаването на сайтове с детска порнография.Предстои да се разработи методика  за да се откриват в ранен етап подобни наклонности чрез инсрументално изследване на мозъчната функция и психиката с цел прекратяване на актовете на сексуално насилие върху деца.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат