Хората с високо ниво на интелект са много по-склонни да развият психични и психосоматични заболявания.Според Менса само 2% от населението на земята притежава висок интелект, над IQ 130.Хора с такова ниво на интелект са анкетирани за оплаквания от страна на психиката като психични заболявания, нестабилност на настроението, тревожност и страхови състояния.Според Менса хората с високо интелектуално ниво страдат два пъти по-често от тревожни и депресивни състояния.Този факт се обяснява с хиперреактивността.Именно тяе в основата на много  психични разстройства тъй като предизвиква физиологични и биохимични промени в мозъка. Например силният шум или яркият цвят  могат да се окажат прекалено силни стимули и  да отключат реакция, която да разстрои биохимичния баланс на нервната клетка.Този биохимичен шок става  причина за различни психични проблеми.Така формата и нейните качества променят реакцията към съдържанието и неговата интерпретация.Наличието обаче на висок интелект не е задължително свързано с развитието на психичен проблем.