Психопатното поведение е стремеж за получаване на удоволствие  на всяка цена, независимо от начините за постигане на целта.В повечето случаи става въпрос за насилие и брутална агресия.Психопатията е вид разстройство на личността,дефект на характера, при който отсъства способност за съчувствие - емпатия и се проява патологично агресивно поведение.
Оказва се, че при  психопатите допаминовата система , която отговаря за  удоволствието е хиперреактивна. Това е най-опасният тип поведение при разстройствата на личността защото проявите са свързани с престъпления с особена жестокост, рецидивизъм и злоупотреба с алкохол и наркотици.След отмяната на смъртното наказание се счита, че психопатичното поведение се дължи на липсата на страх от последствия при престъпление и понижена чувствителност към наказание. С този патопсихологичен модел се обяснява и проявата на особена жестокост в действията на психопата. Тя е стремеж за постигане на максимално удоволствие и е импулсивен акт.Ето защо се смята, че нивата на допамин при психопатите се повишават инцидентно и импулсивно а те активират  центрове в мозъка , отговорни за удоволствието. Престъпниците и рецидивистите са ярък пример за психопатно поведение.Те до такава степен се фокусират върху възможността за получаване на удоволствие, че не могат да контролират поведението и нагона си. Тъй като психопатията е проблем на характера и нивата на допамин се покачват импулсивно - тя не се лекува.С течение на времето само се влошава.