яну 8

Причините за развитие на пиромания или склонност към подпалване на пожари не са напълно изяснени. Повечето проучвания  показват, че склонност към пиромания проявяват  по-често деца и подрастващи. В над 90%  пироманията засяга мъжете. При повечето страдащи от този проблем  се отчита физическо насилие в детството, разведени родители, родителско пренебрежение и други фактори на емоционална изолация.Става въпрос за дефект на характера,който е провокиран от емоционални дефицити.
Патологично влечение към подпалване [пиромания] се характеризира с непреодолим стремеж към подпалване на имущество или предмети без видима причина, като отговор на силно изразено вътрешно напрежение. Обикновено става въпрос за чувство на ярост в  съчетано с импулсивност на действията. Склонността към пиромания се предшества от честа “игра” с огън, еуфория и вътрешно задоволство при наблюдаване на пожари. Пироманите често са обект на психиатрични експертизи и въпреки , че става въпрос за психичен проблем те се окачествяват като вменяеми.Гледането на пожари действа като допинг на пиромана и го тласка импулсивно към нови подпалвания.Ето защо мисля, че огромните по размер пожари в Австралия са дело на пиромани.Колкото повече се показват пожарите по телевизията,толкова повече места ще горят. Това показва произхода на множеството  огнища и фронтове на пожарите, характерни за състоянието пиромания.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат