авг 25

Как да подготвим психологически децата за училище

публикувано от: доктор Веселин Герев

Ваканцията е време за почивка. През нея децата повече играят или мързелуват а  новата учебна година вече “тропа на вратата”.  Обучението във виртуална среда нанесе своите щети както върху психиката, така и върху знанията на децата.Учениците промениха своя циркаден ритъм на ставане, приготвяне за училище, нормална учебна дейност. Много деца загубиха способността да контактуват със живи същества а не с машини. Виртуалното обучение унищожи изградените навици за концентрация и внимание по време на учебните часове както и прекъсна връзката на емоционална интелигентност и емпатия с децата от класа.Това налага учебните занятия да протичат присъствено, а ние още от началото  на септември да започнем психологическа подготовка на учениците за новата учебна година.Подготовката е проста и включва основно  изграждането на нов , различен от ваканционния дневен режим.Той трябва да включва ставане навреме.За това е необходимо детето да бъде събуждано всеки ден с 10-15 минути по-рано и плавно да влезе в режим за ходене на училище до 15 септември. Що касае паметта е желателно да се преговори материала от предната година на “вентилатор” и така да се опреснят знанията за предстоящите входни нива. Не трябва да се забраняват игрите на открито за да може психическото натоварване да се редува със свободно време и занимания по интереси и спорт.Тази смяна на активностите ще гарантира бързо вписване на учениците в режима на училищните занимания. Плавното и последователно преминаване от режим на ваканция към режим на психическо натоварване ще гарантира добра успеваемост на учениците в клас. Рязкото преминаване от един режим в друг крие риск от стрес и затруднения в усвояването на нови знания и умения.

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат