май 5

Агресията се връща обратно към вас

публикувано от: доктор Веселин Герев

Когато преди години съм слушал този слоган - от заглавието на публикацията- в рекламните паузи на една музикална телевизия винаги съм се чудил защо в една телевизия с юношеска аудитория се обръща такова внимание на този факт. Едва след убийствата в Сърбия ми стана ясно за причините. На агресията наистина се отговаря с агресия и това е постулат дори в закона за запазване на енергията, който е природен закон. Днес всички като рупор крещят срещу извърtителите и се плъзгат мазно по повърхността. Никой обаче не проявява аналитичност и не навлиза в дълбочината на проблема. Колкото и невероятно да звучи виновниците и в трите случая са потърпевшите. Именно тяхната агресия и системен тормоз върху жертвите кара самите жертви да трупат напрежение, ненавист, злоба, които в един момент не могат да контролират и те се превръщат в агресивни импулси. Именно тези агресивни импулси са основен двигател на извършените деяния. Това е тезата ми - защо жертвите са самите провокатори и търпят последици заплащайки с  живота и здравето си заради собствената си безкритичност. Това само доказва слогана-АГРЕСИЯТА СЕ ВРЪЩА ОБРАТНО КЪМ ВАС!

Comments are closed.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат